NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Rockeplanen

2004-07-06

The Municipality of Bergen recently revised their strategic plan on “rythmic music” a generic term used for a variety of musical genres including pop rock electronica and jazz. As part of the plan they are open to financially supporting the preplanning phase required to establish a formal education on electronic music or electronic arts in general in collaboration between BEK The Grieg Academy and possible also the Academy of Fine Arts at Kunsthøgskolen i Bergen:

Tiltak 3.800 Satsing på utdannelse innen elektronisk musikk

BEK (Bergen senter for elektronisk kunst) er et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere som arbeider med ny teknologi. Virksomheten omfatter produksjon forskning og utvikling opplæringstiltak og formidling. Den primære målgruppen for BEKs virksomhet er det profesjonelle kulturmiljøet. BEK har virksomhet i forhold til en rekke ulike kunstuttrykk som billedkunst musikk scenekunst kortfilm og genreoverskridende prosjekter. Innenfor
musikkfeltet retter BEKs aktivitet seg mot samtidsmusikk og
eksperimentelle uttrykk innen pop rock støy og jazz.

BEK har tatt initiativ til dialog med Griegakademiet og Kunsthøgskolen i Bergen om opprettelse av studier innenfor elektronisk musikk. Den elektroniske musikken er utviklet i spenningsfeltet mellom musikken og lydteknikken og har helt andre opplæringsbehov enn annen musikk som er basert på instrumenter noter etc. Bergen kommune støtter dette
initiativet og ser gjerne at en linje for elektronisk musikk på høyskolenivå blir opprettet i Bergen.

Tiltak 8

Bergen kommune vil prioritere å finne midler innenfor de årlige budsjettrammer til forprosjekt/utredning av studier på høyskolenivå innenfor elektronisk musikk i Bergen.


Here’s a link for the previous plan and this is the recently approved addendum.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.