NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Bad news

2005-01-20

I got some really sad news from Lars and Anna of Electrohype yesterday. They’ve not got the financial support required in order to be able to continue their work and now feel forced to close down the activity.

If that happens it will be a major loss not only locally in Malmöbut for all artists in the Nordic contries and beyond working on new media. Electrohype quickly established themselves as one of the most important exhibitions of new media art in the Nordic counties. The collaboration with MalmöKonsthall is a killer combination and I’m convinced that Electrohype if allowed to continue within the next five years would be established as one of the most important new media festival in Europe.

You can give your support to Electrohype here.

Today I’ve been writing a proposal for a letter of support for Electrohype and mailing it to the media labs in Norway the art academies and all Norwegian artists that has participated in Electrohype exhibitions at some point asking the to join in signing it. The letter will be sent to newpapers politicians etc. in Sweden tomorrow. So far I’ve got 14 signatures.

Below is the press release from Electrohype yesterday.

::::::::svensk version hittar du längre ner:::::::::::::sorry for cross
posting::::

Electrohype throws in the towel

After five years of promoting and advocating computer based art Electrohype
have to close down its activities. It both a sad and strange feeling to have
to close down especially when we are thinking of the fact that we right now
are presenting the large exhibition in Malmo Konsthall. The exhibition
Electrohype 2004 has been visited by more than 27000 person so far and the
reviews have been very good but it might also be the last things we are
organizing. On the positive side maybe we can see it as a beautiful ending.

We had hoped and believed that this exhibition together with previous
exhibitions and other activities should be a positive breaking point for
the organization. But we were wrong.

A couple of weeks ago we were told by the Malmo City Art council that they
turned down our application for funding for our activities for 2005.000 We had
applied for 180 0 sek (20000 euro) to cover basic costs such as rent and
phones etc and a couple of smaller exhibitions. According to our plans
additional funding could be raised for other activities from other sources
during the year.

Electrohypes application for activities was also turned down last year the
period were we were heavily involved in the preparation for the ongoing
exhibition in Malmo Konsthall. This together wit the fact that we also was
denied project funding for the ongoing exhibition itself in Malmo Konsthall
make us really disappointed by the attitude from the City of Malmo.

We should mention that we have been offered a consolation in the form of a
project grant of 110 0 SEK (12 0 EURO) for our activities for 2005.000
This amount is just below the line of what is needed to cover basic
expenses and unfortunately it is another project grant.

During the five years Electrohype has existed we have managed to raise
approximately 4 million SEK ( 450 0 EURO) This has covered all expenses
for the organization including project costs for the three biennials.
Roughly 200 0 Sek (or 22000 EURO) of this total is from Malmo City Art
Council. In other words we have done many projects on very little money. We
are able to do low cost productions but at the same time we do need a
minimum just to exist.

After five years Electrohype has to move from project based to a more
stabile funding situation. The best way to achieve this would be that we
could receive funding for running the organization. It is also ( in Sweden)
that if an organization is granted this kind of funding that it is also seen
as an acknowledgement of the organizations activities. We did not receive
this acknowledgement from the city of Malmo.

During the next days we will have a discussion with the organizations board
to try to make a decision on what to do how to close down nicely. In any
case the organization will not totally cease to exist but in the future
there will be a radical change in the level of activities.
We deeply regret the situation. Not only for ourselves but also for artists
working in the genre and for the art interested audience that has visited
our exhibitions.

If any of you have any spontaneous reaction to this you are welcome to visit
our website and give a comment in the guest book that we have established
for this occasion.
http://www.electrohype.org/support

best regards
Anna and Lars
Electrohype

::::::::Svensk version:::::::

Electrohype kastar in handduken

Efter fem års arbete för att främja ny mediakonst lägger nu Electrohype ner
verksamheten. Det känns både konstigt och sorgligt speciellt med tanke på
att vi just nu visas en stor utställning i MalmöKonsthall. Utställningen
Electrohype 2004 har varit välbesökt 27 0 så långt och fått bra
recensioner men det ser ut till at bli det sista vi gör. Ser man positivt på
det är detta en snygg sorti för organisationen Electrohype.

Vi hade hoppats och trott att denna utställningen tillsammans med tidigare
utställningar och andra aktiviteter skulle vara en positiv brytpunkt för
verksamheten men så blev det inte.

För ett par veckor sedan fick vi besked från MalmöKulturstöd att de avslår
våran ansökan för verksamhetsbidrag för året 2005.000 Summan vi hade ansökt om
var 180 0 kronor en summa som skulle kunna täcka upp baskostnader hyra
telefon samt et par mindre utställningar. Efter vår plan skulle resterande
verksamhet täckas med medel från annat håll medel som vi kan söka under
året.

Electrohype fick också avslag på ansökan om verksamhetsstöd för året 2004
den perioden med tyngst produktionsarbete med den pågående utställningen i
konsthallen. Detta tillsammans med förra årets avslag på projektstöd för
själva utställningen gör att vi mycket besvikna över MalmöStad.

Det skall nämnas att vi har blivit erbjudna ett “plåster på såret” i form av
ett projektbidrag om 110 0 kronor för verksamheten under 2005.000 En summa
som är lite för liten för att säkra grunden för en vettig verksamhet.

Under de fem åren Electrohype har existerat har vi fått in projektstöd på
totalt ca 4 miljoner. Detta har täckt alla utgifter inklusive
produktionskostnader för alla de tre biennalerna. Av detta kommer drygt 200
0
är duktiga på att producera med liten budget men vi måste samtidigt ha ett
minimum att existera på.

Efter fem år måste Electrohype nu komma bort från den projektbaserade
finansieringen och få lite mera stabilitet i ekonomin. Det görs bäst genom
att man blir beviljat stöd för löpande verksamhet samtidigt är formen
verksamhetsstöd ett erkännande av en organisations verksamhet. Detta
erkännande fick vi alltså inte av MalmöStad.

Inom kort kommer vi att ha en diskussion med föreningens styrelse om hur vi
skal avveckla verksamheten. Oavsett kommer inte föreningen att läggas ner
helt men det kommer i framtiden att bli en radikal ändring i
aktivitetsnivån.
Vi beklagar djupt denna situationen. Inte bara för vår egen del men även för
konstnärer som arbetar inom den datorbaserade konsten och för publiken som
har visat sitt intresse för denna konstformen. För de som har någon spontan
reaktion på detta är ni välkomna att besöka våran hemsida och skriva in en
kommentar i vår gästbok som är etablerad för tillfället.
http://www.electrohype.org/support

varma hälsningar
Anna och Lars
Electrohype

::::::::::::::::::::::::::::::::::::ELECTROHYPE

Ph: +46 40 780 20
Mobil: +46 708 94 57 27

e-mail: anna.kindvall@electrohype.org
URL: http://www.electrohype.org

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.