NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Letter of support for Electrohype

2005-01-21

A letter of support for Electrohype has been mailed to selected newspapers and politicians in Sweden today. The letter is signed by staff working within the Norwegian production network PNEK the five media labs Atelier Nord BEK io-lab NoTAM and TEKS staff teching new media at Norwegian art academies and by Norwegian artists that has participated in one or more of the Electrohype exhibitions.

Å PENT STØTTEOPPROP FOR ELECTROHYPE

Utstillingen “Electrohype 2004 – biennale for databasert kunst” i MalmöKonsthall er inne i sin siste visningsuke. Temaet for biennalen er – Perspektiv – et tema som passer svært godt til en kunstretning og miljø som de siste årene har akselerert med like stor hastighet som teknologien i samfunnet for øvrig.

Nylig kom meldingen om at Malmökommune ikke ønsker å støtte videre drift av Electrohype. Det ser heller ikke ut som om det er noen vilje eller initiativ til å bevare Electrohype fra regionalt eller nasjonalt nivå og Electrohype har varslet at de nå er tvunget til å avvikle virksomheten. Det er vanskelig å forstå de politiske valgene som her er tatt og den eneste rimelige forklaringen må være at hverken Malmökommune eller andre forvaltningsnivå er i Sverige har forstått hvilken verdi videreføring av Electrohype vil ha lokalt nasjonalt og internasjonalt. Vilkårene for databasert kunst i Sverige vil være kraftig svekket dersom Electrohype må legges ned. Også for kunstnere i resten av Norden vil nedleggelse av Electrohype være et stort tap og vi ber derfor politiske myndigheter lokalt regionalt og på nasjonalt plan i Sverige om å på ny vurdere hva som kan gjøres for å sikre en videreføring av Electrohype.

I forbindelse med åpningen av Electrohype ble det holdt et seminar der vilkårene for elektronisk kunst i Norden ble drøftet. Det ble fort klart at vilkårene for fremming av ny mediekunst varierer varierer mellom landene. På 70- og 80-tallet var det en blomstrende virksomhet i Sverige noe bl.a. Electrohypes utstilling “Digitale pionerer” høsten 2004 dokumenterte. Denne utstillingen er nå på turné til Berlin.

Ved inngangen til 2005 er Norge kanskje det nordiske landet hvor arbeidsvilkå rene for databasert kunst er best tilrettelagt og hvor den kunstneriske virksomheten innen feltet særlig ser ut til å blomstre. Konferansen ga klare indikasjoner på årsakene til de store forskjellene. I Norge har det vært en planmessig strategisk satsing på elektronisk kunst de siste syv årene der Norsk kulturråd har vært en viktig medspiller. Det er etablert velfungerende medieverksteder for profesjonelle kunstnere i Oslo Bergen og Trondheim og disse har et tett og godt samarbeid gjennom Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Databasert kunst krever høy kompetanse både kunstnerisk og teknisk og ensidig satsing på tidsavgrensede prosjekttilskudd er ikke nok til å kunne få til en systematisk utvikling og vekst over tid. Det må også tilrettelegges for drift av små og fleksible organisasjoner som kan fungere som faglig sterke kompetansesentre og prosjektbaser innen feltet.

I Finland eksisterer en rekke mindre kunstnerstyrte prosjektbaser i tillegg til Kiasma som både fungerer som formidlingssted for samtidskunst og som en viktig infrastruktur for skapende kunstnere. Dette er en av grunnene til at det også skapes mye interessant databasert kunst i Finland.

I Sverige og Danmark er det vanskelig å se at det eksisterer noen nasjonal strategi for dette nye og viktige kunstfeltet og det gjenspeiles da også i aktivitetåsnivå. Under Electrohypes konferanse ble 70- og 80-tallet beskrevet som en “gullalder” for databasert kunst i Sverige mens vilkårene i 2005 oppleves som adskillig dårligere. Til tross for dette har den lille kunstnerorganisasjonen Electrohype i Malmöi løpet av de siste årene klart å etablere seg som en av de viktigste formidlerne i Norden av databasert kunst mot et bredt publikum både gjennom fortløpende visninger i sitt eget galleri men særlig gjennom Electrohype biennale. Electrohype og MalmöKonsthall har etter hvert etablert et samarbeid som internasjonalt må sies å være unikt. Det er sjelden å se denne type fruktbart samarbeid mellom små uavhengige kunstorganisasjoner og tunge kulturinstitusjoner. En liten organisasjon som Electrohype kan operere med en fleksibilitet og et internasjonalt nettverk mot unge og nye kunstmiljøer og retninger som er vanskelig å fange opp av tyngre institusjoner. MalmöKonsthall bidrar på sin side med utstillingslokaler rammevilkår og en profesjonalitet og entusiasme i forhold til formidling som Electrohype ikke kunne fått til alene. Electrohype 2004 viser til fulle hvilket potensiale samarbeidet forsløser. Den databaserte kunsten får i utstillingen optimale visningsvilkår men må samtidig bryne seg mot de krav til kvalitet som stilles til andre deler av samtidskunsten. Mens databasert kunst ellers i Europa ofte lever sitt liv på sidelinjen av det øvrige kulturlivet representerer Electrohype en viktig integrering. Dette og de generelle rammevilkårene rundt biennalen gjør at den har potensiale til å etablere seg som en av de viktigste og mest prestisjetunge utstillingene av sitt slag i Europa. I så fall ville den også kunne bli et viktig flaggskip for profilering av Malmösom en moderne kulturby. Besøkstallene for Electrohype 2004 viser at dette også er et utstillingskonsept som et stort publikum er interessert i å oppleve. Vi ber derfor politiske myndigheter lokalt regionalt og på nasjonalt plan i Sverige om å se en gang til på hva som kan gjøres for å sikre en videreføring av Electrohype.

Bergen 21.000 januar 2005

Vennlig hilsen

Trond Lossius – kunststipendiat KHIB deltager Electrohype NIC-2001 og 2004
Janne Stang Dahl – koordinator PNEK – Produskjonsnettverk for elektronisk kunst
Atle Barcley – kunstnerisk leder Atelier Nord
Jana Winderen – produsent Atelier Nord
Jøran Rudi – daglig leder Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)
Bjarne Kvinnsland – produsent NoTAM
Roar Sletteland – daglig leder Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
Gisle Frøysland – leder visuelle uttryk BEK deltager Electrohype 2002
Thorolf Thuestad leder lyduttrykk BEK
Espen Gangvik – kunstnerisk leder Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)
Trine Eidsmo – daglig leder TEKS deltager Electrohype 2004 utstiller i Electrohype galleri
Hege Tapio – daglig leder io-lab kunstner og kurator
Kevin Faust – io-lab kunsthistoriker kurator
Jeremy Welsh professor Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB)
Kristin Bergaust – professor og prodekan. Kunstakademiet i Trondheim (KIT) deltager Electrohype 2000 og NIC-2001.
Ivar Smestad – førsteamanuensis og instituttstyrer. Kunstakademiet i Trondheim.
Maia Urstad – kunstner deltager Electrohype 2004
Marius Watz – kunstner og designer deltager Electrohype 2004
Reinert Mithassel – produsent Deichmanske bibliotek. deltager Electrohype NIC-2001

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.