NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Coming soon to an elevator near you

2005-11-24

Tomorrow a non-stop program of mazuk art muzak ambient easy-listening etc. will be presented at Galleriet one of the major shopping centers in Bergen. Press release in Norwegiasn below.

L Y D G A L L E R I E T P R E S E N T E R E R
Kunstmuzak Inc. – heismusikk med sjel
Sted: Kjøpesenteret Galleriet i Bergen
Tid: 25.000 november 2005 10-19.
Foredrag kl 1900 ved Erlend Hammer og Steinar Sekkingstad i Galleriets 1.000 etasje.
Kontakt: Erlend Hammer – 91746702 Jørgen Larsson – 48237888.

Kunstmuzak til handlende bergensere

Fredag 25.000 november blir kjøpesenteret Galleriet omgjort til et lydgalleri. Den nystartete kunstnergruppen Lydgalleriet og kjøpesenteret med sammenfallende navn gir byens handlende borgere en unik lydopplevese midt i beste julerushet.
Kunstmuzak Inc. er Lydgalleriets aller første fellesprosjekt og kjøpesenterets nyinstallerte lydanlegg vil få en helt unik jomfrutur gjennom kunstmuzakens vidunderlige verden.

De siste månedene har det vært mye snakk om visuell forsøpling i offentlige rom og Bergen har nettopp gjort et bevisst valg om å minimere slik forsøpling. I skyggen av reklameplakatene finnes også en annen offentlighet nemlig den som har å gjøre med hvilke lyder som omgir oss til enhver tid. Lydgalleriet ønsker nå å sette fokus på våre lydlige omgivelser gjennom Galleriets nyinstallerte lydanlegg. Er det mulig å påvirke adferd ved hjelp av lyd og hvordan kan man legge til rette for lydomgivelser som gjør hverdagen mer behagelig? Er det mulig å bruke et kjøpesenter som visningssted for lydkunst?
Det er slike spørsmål Kunstmuzak Inc. – heismusikk med sjel skal forsøke å finne ut av.

Prosjektet er bygget opp rundt ulike former for lyd som på en eller annen måte tematiserer fenomenet omgivelseslyd- et tema som har vært hyppig behandlet opp gjennom forrige å rhundres musikkteori. Fra Erik Satie til det amerikanske selskapet Muzaks heismusikk og 90-tallets ambiente elektronika har musikk som lydteppe vært noe mange har interessert seg for. Bakgrunnsmusikk kaller man det ofte i en nedsettende vending og selv om mye av denne musikken tåler å lyttes til i mer konsentrerte omgivelser så vil vi undersøke hvordan den faktisk fungerer dersom vi bevisst prøver å gjøre den til nettopp bakgrunnsmusikk.

Vi presenterer eksempler på glattprodusert easy listening side om side med samtidsmusikk og nyere elektronisk musikk. Vi vil forsøke å pirke borti grensene for hva som passer inn i denne typen setting. hva skjer for eksempel hvis et stykke følelsesladet filmmusikk spilles av noen ganger på rad? Vil Galleriets gjester oppleve emosjonelle innsikter og haste avsted for å rydde opp i brokne relasjoner? Håpet er at det skal være mulig å finne frem til en balanse som fungerer som kilde til estetiske erfaringer uten at det går på bekostning av de faktiske ærender lytterne egentlig er ute på. I samarbeid med Galleriet ønsker vi velkommen til en annerledes handledag og en annerledes måte å høre grensesprengende sjangeroverskridende lydkunst.

Lydgalleriet er en nystartet kunstnergruppe bestående av personer med tilknytning til Ny Musikk Bergen Norske Billedkunstneres Forening Hordaland Bergen senter for Elektronisk Kunst KHiB Avd. Kunstakademiet og Universitetet i Bergen. Gruppen arbeider for å få bygget et galleri dedikert til lydkunst. I mellomtiden gjør gruppen diverse formidlingsprosjekter.

Up

comments powered by Disqus

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.