NewsWorksSoftwareTextBioContact
background image

Blog

Video patch for Moviestar - updating and stress-testing

2014-11-23

Screen_shot_2014-11-23_at_18

Marieke Verbiesen will soon be installing Moviestar at Norsk filminstitutt in Oslo. Moviestar was first presented at Filmhuis Den Haag in 2009, and has since been presented at Melkweg Mediaroom Amsterdam, Stedelijk Museum s-Hertogenbosch and in Bergen as part of the Meteor festival.

Real-time video processing is done in Max, Jitter and Jamoma, with patchers developed by yours truly. Max, Jitter and Jamoma have all developed substantially since we first did this installation, and for the upcoming installation I’m doing a major overhaul of the patchers. Video processing will now mostly happen at the GPU using OpenGL. This installation will be the first one I’m doing using the recently released new version of Max (Max 7). Additionally I’m moving it from Jamoma 0.5.7 to Jamoma 0.6. Jamoma 0.6 offers true model-view-controller separation.

The new patcher is slowly coming together, and yesterday I let it run overnight. It crashed after a few hours. The crash log indicated that jit.gl.hap might be the culprit. jit.gl.hap enables the use of the HAP codec, That’s kind of unfortunate, as the jit.gl.hap codec is specialised towards efficient real-time playback of videos rendered directly to the graphics card. But if it’s not stable in the long run, it will have to wait. Next step will be to substitute it for the standard jit.movie object, and give the patcher a new nocturnal spin.

Running patches overnight has become a standard part of my workflow when developing larger patches, in order to ensure stability well in advance of the opening. In early projects involving larger Max patches, the patches tended to come together only over the last few days before the opening. That had a tendency of leading to all sorts of unpleasant and stressful surprises. Now I try to grow the patches large as early as possible, and start running them for hours to see how they behave. In this project, with so many technologies involved that I have not used in large-scale projects before, this kind of stress-testing becomes particularly important.

The place sound builds in passing

2014-10-31

ålvik-2

I’m doing an installation / event at 3,14 in Bergen, opening this afternoon at 1700. It’s a collaboration with Bergen Barokk, Trkantsambandet, and other musicians as well as Jeremy Welsh. The project will run throughout next weekend, and is an exploration into the artistic potential of the many field recordings I have done over the past four years.

This weekend the sound installation will be used for a series of improvisations. Coming Tuesday Jeremy Welsh joins the exhibitiona s we start exploring the audio-visual filed recordings we have started to record and work on.

The whole project has a processual and “work in progress”. I want to use this period at the gallery space to actively explore the potentials fo this material, and plan to work on the site, changing and altering material from one day to the next.

 

Fredag 31.10:

Kl. 17.00: Åpning i Galleri 3,14

Lørdag 1.11:

Kl. 14.00: Bergen Barokk
Kl. 15.30: Trekantsambandet
Kl. 17.00: Bergen Barokk

Søndag 2.11:

Kl. 14.00: Bergen Barokk
Kl. 15.30: Jostein Gundersen og Hans Knut Sveen
Kl. 17.00: Bergen Barokk

 

31. oktober åpner Trond Lossius sin lydinstallasjon “The place sound builds in passing” i samspill med Bergen Barokk på Stiftelsen 3,14 i Vågsbunnen. Gjennom Bergen kirkeautunnale og uken etter vil innspilt lyd fra forskjellige uteområder flyttes inn i galleriet og bli lydomgivelser i et rom som har sin egen historie, sitt eget lydmiljø og en særegen akustikk. I korte eller lengre intervall vil utøvere spille opp mot dette, gjennom musikalsk eller visuell presentasjon, elektronisk eller akustisk. Fra tirsdag 4. november vil de skiftende lydlandskapene gå i dialog med videoarbeid av Jeremy Welsh.

De senere årene har Trond Lossius gjort lydopptak i ulike utemiljø. Han benytter en Ambisonic mikrofon som fanger opp lyd fra alle retninger på en slik måte at opptakene kan avspilles i surround. Heller enn å være opptak av enkeltlyder og lydkilder, er dette opptak av lydomgivelser, og opptakene gir en fornemmelse av sted. Mange som arbeider med feltopptak fokuserer enten på det urbane, i en forlengelse av en futuristisk “art of noise” tradisjon, eller gjør opptak i uberørt natur. Trond Lossius sine opptak er hovedsaklig gjort i bydeler og forstader. Dette er steder som hverken er utpreget urbane eller uberørt natur, men hvor lydbildet i stedet blir en “skitten” antroposcenisk miks. Disse stedene fremstår ofte som hverdagslige, banale og anonyme, og i lydopptakene er det få markører som gjør det mulig å identifisere det enkelte stedet. I stedet preges opptakene av auditive fellesnevnere som går igjen fra et sted til et annet, fra en bydel til en annen, og fra et land til et annet. Lydomgivelsenes kvaliteter er mer tidsspesifikke enn geografisk bestemt. Opptakene dokumenterer hvordan lydomgivelsene påvirkes av trafikk og andre kommunikasjonsmidler, og hvordan disse fremkomstmidlene har blitt en grunnleggende premiss for organiseringen av det moderne samfunnet.

Samtidig skifter lyden karakter når den lyttes til løsrevet fra visuell informasjon om stedet og lydkildene. Mange lydkilder blir vanskelige å identifisere og kategorisere, og nye koblinger og fellesnevnere oppstår. Parallelt med en immersiv lytting til landskapene hvor opptakene er gjort, innbyr opptakene også til en fenomenologisk redusert lytting til lyden i seg selv, som lydobjekter, i tråd med tenkning innen fransk akusmatisk musikk. I lydinstallasjonen vil bearbeiding og abstraherende prosessering av lydopptakene bidra til å fremheve og undersøke disse kvalitetene. Samtidig vil lydinstallasjon være tilpasset stedet hvor den presenteres, og gå i dialog med akustikken, artitekturen og lydomgivelsene ved Stiftelsen 3,14.

Arbeidet med lydinstallasjonen er prosessorientert. Trond Lossius vil bruke visningsperioden til aktiv utforsking av lydmaterialet og undersøke hvordan det kan brukes og lyttes til på ulike måter. Lydinstallasjonen vil derfor forandre seg fra dag til dag, og inngå i samspill med musikkutøvere i improvisasjoner. Fra tirsdag 4. november vil video komme inn som en viktig del av installasjonen. I denne siste delen av prosjektperioden vil hovedfokus ligge på audiovisuelle feltopptak som Trond Lossius og Jeremy Welsh har gjort sammen på Vestlandet. Dette er en første utprøving av materiale fra et pågående samarbeidsprosjekt. Disse utforskingene vil fortsette senere i høst i en utstilling ved Visningsrommet USF som Jeremy Welsh står i spisse for, og hvor Trond Lossius er invitert inn som en av flere deltagere.

Ansvarlige for produksjonen er Bergen Barokk og Trond Lossius som tidligere har samarbeidet i liknende prosjekt, – “Lines Converging at a Distance”, under jubileet i Håkonshallen i 2011 og i konsertform som “Brudd. Flate.” under Holbergdagene samme år. Produksjonen skjer i samarbeid med Stiftelsen 3,14, Bergen kirkeautunnale og Ekkofestivalen, med støtte fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Bergen Barokk regnes som et av Norges ledende tidligmusikk-ensembler, og ble stiftet av Frode Thorsen og Hans Knut Sveen i 1994. Foruten konserter i inn- og utland, har ensemblet spilt inn musikk av både kjente og tildels lite kjente komponister, som Arcangelo Corelli, Francesco Maria Veracini, Francesco Barsanti, Georg von Bertouch, Benedetto Marcello, Georg Friedrich Händel, Johann Christoph Pepusch, Jacques Paisible, Gottfried Finger, Johann Jakob Froberger og andre. I 2006 gav Bergen Barokk den første CDen i en planlagt komplett utgave av alle de 72 kantatene i Georg Philipp Telemanns Harmonischer Gottes-Dienst (1725-26). Femte av i alt 13 CDer i serien ble sluppet i 2013. Bergen Barokk er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og Universitetet i Bergen /v. Griegakademiet.

Jeremy Welsh er billedkunstner og professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hans kunstnerisk arbeid omfatter video/film, foto og installasjon, ofte realisert i samarbeid med andre kunstnere og musikere. Til prosjektet på 3,14 skal han bidra med HD videoopptak spillt inn på Vestlandet sommer og høst 2014 under flere felles reiser med Trond Lossius. De siste årene har mye av Welsh’s arbeid vært fokusert på vår opplevelse og oppfatning av sted (Place) – et tema han har utforsket både som kunstner, lærer og kurator, med blant annet utstillingen “Tracking/Tracing” som fant sted på 3,14 i 2012.

Du kan lese mer om Trond Lossius sitt arbeid med feltopptak i en artikkel som nylig ble publisert i Journal for Artistic Research.

Went for a walk

2014-10-20

Solsvik_textures_1

 

Solsvik_textures_sqr1024

 

Solsvik_textures_6

 

Solsvik_textures_1_

 

Solsvik_textures_2

New book: Making Space

2014-10-16

I just saw a new book announced that seems pretty interesting. The author has also made an online MOOC at Coursera.

Making_space

Making Space
How the Brain Knows Where Things Are
Jennifer M. Groh

Knowing where things are seems effortless. Yet our brains devote tremendous computational power to figuring out the simplest details about spatial relationships. Going to the grocery store or finding our cell phone requires sleuthing and coordination across different sensory and motor domains. Making Space traces this mental detective work to explain how the brain creates our sense of location. But it goes further, to make the case that spatial processing permeates all our cognitive abilities, and that the brain’s systems for thinking about space may be the systems of thought itself.

Our senses measure energy in the form of light, sound, and pressure on the skin, and our brains evaluate these measurements to make inferences about objects and boundaries. Jennifer Groh describes how eyes detect electromagnetic radiation, how the brain can locate sounds by measuring differences of less than one one-thousandth of a second in how long they take to reach each ear, and how the ear’s balance organs help us monitor body posture and movement. The brain synthesizes all this neural information so that we can navigate three-dimensional space.

But the brain’s work doesn’t end there. Spatial representations do double duty in aiding memory and reasoning. This is why it is harder to remember how to get somewhere if someone else is driving, and why, if we set out to do something and forget what it was, returning to the place we started can jog our memory. In making space the brain uses powers we did not know we have.

Versioning Reaper projects using GIT

2014-10-14

Screen_shot_2014-10-14_at_10

The Reaper DAW just gets cooler by the day. I’ve just set up a small test project, set the folder up as a GIT repository, and made a few commits. Next step was to branch out, do commits at the two branches, and then merge them back in.

It turns out the the Reaper project format is text based. When merging I got a conflict, as expected, but it was straight forward to merge, and all changes survived.

This means that it will be possible to do distributed editing of Reaper projects. I will be using this shortly (as in the next few hours). I am about to start editing recordings of conversations with Gerhard Eckel in Stockholm earlier this fall. We spent a couple of days reflecting on our artistic practices, and generally talking about sound, space, place and whatever else matters in the life of geeky sound artists.

 
 
 

Creative Commons License Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License. Web site hosted by BEK.